Multicracker

Wyróżnienie na targach Ferma Bydłą
Wyróżnienie na targach Ferma Bydła

Wydajność od 3,6 t/h do 100 t/h
Dotychczasowy sposób rozdrabniania surowców paszowych oparty jest na rozdrabnianiu surowców w młynach młotkowych. Młyny takie w zależności od producenta i rodzaju rozdrabnianego surowca zużywają około 8-10 KW mocy na jedną tonę produktu. Rewolucyjna, opatentowana metoda rozdrabniania surowca za pomocą specjalnych dysków Multicracker, pozwala zredukować zapotrzebowanie mocy do 1KW na tonę.

W tradycyjnych młynach młotkowych surowiec jest uderzany i rozcierany o sita. Znaczna część energii zamieniona jest w ciepło. Innowacyjne podejście do sposobu rozdrabniania w technologii Multicracker gdzie surowce są precyzyjnie cięte pozwoliło zmniejszyć zużycie energii o 80 %. Technologia ta oprócz niskiego zużycia energii charakteryzuje się długimi okresami pracy bez konieczności wymiany części i tak w młynach przemysłowych dopiero po rozdrobnieniu 20-30 tysięcy ton wymagany jest serwis. Koszt części szybkozużywających się to 10 euro centów na tonę surowca!

Kalkulacja zużycia energii dla urządzenia o wydajności około 37 t/h (w nawiasie realne zużycie x0,7):

Zużycie energii /h

Zużycie energii /rok (330dni roboczych)

 Oszczędność /rok 1kWh =0,40zł
Multicracker

37 kW (26 kW)

293.040 kW (205.128 kW)

1.686.960 kWh (1.180.872 kWh) czyli 472.348 zł

Młyn młotkowy

250 kW (175 kW)

1.980.000 kW (1.386.000 kW)

W technologii Multicracker inspirowanej naturą nie ma potrzeby stosowania aspiracji młyna, co obniża koszty inwestycji i eliminuje się pylenie. Surowiec po technologii Multicracker ma małą ilość frakcji pylistych a niezagrzany w procesie mielenia nie wchłania wilgoci z otoczenia / nie pleśnieje/. W technologii Multicracker można z sukcesem mielić np. kukurydzę o wilgotności do 40 %.

Zobacz różne typy rozdrabniaczy tutaj.